Dvoosne mreže

Primjena: Ceste, pruge, zidovi

Dvoosne geomreže koriste se za ojačanje tla u izgradnji cesta, željeznica, zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija, kontrole erozije, rezervoara i brana (nasipa), kanala, odlaganja krutog otpada i zadržavanja tekućeg otpada., pokrovnih slojeva i za održavanje ravnosti podloženog tla preko mekog i slabo nosivog tla.


Mogu se upotrijebiti i za smanjenje debljine materijala za punjenje i za povećanje nosivosti temeljnog tla. Otvori dvoosnih geomreža pomažu u agregatnom povezivanju i zbijanju (efekt uklještenja) čime se omogućuje učinkovito pojačanje i zatvaranje tla. Efekt uklještenja se postiže kod dvoosnih geomreža čiji su čvorovi kruti čija snaga je minimalno 90% osnovnog sustava.


Izbor odgovarajuće dvoosne mreže prvenstveno je definiran pomoću zbijenosti podložnog sloja, veličinom opterećenja i granulometrijskim sastavom.


Podsjetnik: Razlika između pletenih i krutog čvora, uklještenje i stabilizacija


Primjer primjene: Ugradnja geomreže u kolosječnu konstrukciju na dvije pozicije ispod tampona i ispod tucanika. Projekt: Kapitalni remont Dugo Selo - Borongaj, listopad 2013

Dvoosne geomreže koriste se za armiranje nekoherentnog tla, pokrovnih slojeva i za održavanje ravnosti podloženog tla preko mekog i slabo nosivog tla.

Mogu se upotrijebiti i za smanjenje debljine materijala za punjenje i za povećanje nosivosti temeljnog tla. Otvori dvoosnih geomreža pomažu u agregatnom povezivanju čime se omogućuje učinkovito pojačanje i zatvaranje tla.

Izbor odgovarajuće dvoosne mreže prvenstveno je definiran pomoću zbijenosti podložnog sloja, veličinom opterećenja i granulometrijskim sastavom.