Geokompoziti

 

Geokompoziti predstavljaju kombinaciju najboljih osobina različitih materijala na takav način da se specifične aplikacije rješavaju na optimalan način i uz minimalne troškove.

Geokompoziti se obično sastoje od najmanje dva geosintetička materijala

Postoji pet osnovnih funkcija koje se mogu predvidjeti sa geokompozitom: odvajanje, pojačanje, filtriranje, odvod i zadržavanje.

Vrste geokompozita:

  • Geomreža i geotekstil: kada se geotekstil koristi na jednoj ili obje strane geomreže, funkcije razdvajanja i filtracije uvijek su zadovoljene, ali funkcija odvodnje znatno se poboljšava u usporedbi s geotekstilom.
  • Geotekstil i geomembrana: geotekstil može biti na jednoj ili obje strane geomembrane u brojne svrhe. Geotekstili pružaju veću otpornost na probijanje, propuštanja suzenja i trenje povezano s klizanjem, kao i pružanje vlačne čvrstoće.