Geotekstili

Primjena: Separacija, Filtracija, Drenaža, Zaštita drugih geosintetika od mehaničkih onečišćenja

 

Jednoosne mreže

Primjena: zidovi, armirana tla, vodeni nasipi

 

Jednoosne geomreže orijentirane su u jednom smjeru i takva geomreža u jednom smjeru može nositi visoka vlačna opterećenja.

Ove se mreže koriste za izvedbu potpornih zidova od armiranog tla, upornjake mostova, pokosa i pojačanje temelja nasipa.

Sa životnim vijekom od 120 godina mogu riješiti problem izgradnje nasipa na slabo nosivom tlu, u velikom broju slučajeva izbjegavajući potrebu za pilotima ili iskopom slabog tla i njegovom zamjenom zrnatim materijalima.

Imaju sposobnost apsorpcije naprezanja i preraspodijele u ojačanu masu i tako dodatno povećavaju otpor strukture prema statičkim i dinamičkim opterećenjima.


Primjer primjene: Ugradnja jednoosnih geomreža kod izgradnje potporne konstrukcije (zida) za bušotinski radni prostor, Gornje Plavice, rujan 2017.