Mreže za armirani asfalt – ceste, aerodromi

 

Primjer primjene: Ugradnje geomreže za armiranje asfalta na dionici Bedekovčina - Vučak, svibanj 2011.