Geomreža

Kapitalni remont željezničke pruge Dugo Selo – Borongaj - investitor: HŽ Infrastruktura - izvođač: Swietelsky

Ugradnja plastičnih talpi

rekonstrukcija nasipa na rijeci Savi dužine 7,3 km između naselja D.Bukevje - Strmec Bukevski, studeni 2016.

Zidovi

Zid na uklazu u slobodnu zonu Jalžabet (Varaždin) - Zidovi od modularnih blokova i armiranog tla pojačanog jednoosnim mrežama

Zidovi

Zid Ljutomer - Slovenija, Modularni blokovi i jednoosne mreže - 2014. g

Ugradnja plastičnih talpi

Sanacija nasipa na rijeci Savi - Štitar, invenstitor: Hrvatske vode - izvođači: Brodska posavina i Grasa 2016. g

Zidovi

Sanacija klizišta jednosnim mrežama i modularnim blokovima - grad Karlovac, investitor: HŽ Infrastruktura

HDPE geomembrane

Ugradnja i varenje HDPE geomembrane na projektu sanacije odlagalište smetlišta Gorjak, Krapina (lipanj 2010.godine)

Armiranje asfalta

Ugradnje geomreže za armiranje asfalta na dionici Bedekovčina - Vučak, svibanj 2011

Zidovi

Armiranje tla jednoosnim mrežama za zaštitu naftne bušotine - Jednoosne geomreže – PROJEKT: Bušotinski radni prostor, Litičani, investitor: Ina

Zidovi

Zidovi od modularnih blokova i armiranog tla pojačanog jednoosnim mrežama

Jednoosna geomreža

Izgradnja Murskog nasipa - Investitor: Hrvatske vode / Izvođači Vodogradnja Varaždin i Hidrotehnika Čakovec - 2017. g